Články označené nálepkou ‘Známky KST’

Objednávanie známok KST v roku 2019

štvrtok, 24. január 2019

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2019 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2019 do 28.2.2019. V termíne najneskôr 10.3.2019 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2019 do 31.3.2020.

Po 1.3.2019 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Objednávanie známok KST v roku 2018

streda, 24. január 2018

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2018 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2018 do 28.2.2018. V termíne najneskôr 10.3.2018 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Po 1.3.2018 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.