Dokumenty

Zápisnice VV KBT a z VZ KBT.

Súhlas Okresného úradu Bratislava – Odboru starostlivosti o životné prostredie s organizovaním akcií  v Malých Karpatoch a okolí do 31.12.2023.

Rozhodnutie ochrana ZP do 20231231

Súhlas Okresného úradu Bratislava – Odboru starostlivosti o životné prostredie s organizovaním akcií  v Malých Karpatoch a okolí do 31.12.2021.

Smernica_KBT_č._1-2013_o_členstve

Kontrolný poriadok KBT