Odbory a kluby KBT

Súčasťou KBT je v súčasnosti 24 klubov.