Odbory a kluby KBT

Súčasťou KBT je v súčasnosti 23 klubov.