Zápisnice a uznesenia

Zápisnice z VV KBT

Prezencia 20230109

ZAPISNICA VV KBT 2023- č.1

Príloha č. 6 vvkbt Doplnenie programu stretnutia VV KBT

Príloha č. 5 zápisnice č. 7 – Čo treba zabezpečiť pre CZT KST a TOM-2023

Príloha č. 4 Prezenčná listina MVZ KBT 25.10.2022

Príloha č. 3 Prezenčná listina VZ KBT 30.03.2022

Príloha č. 2 zápisnice č. 7 Žiadosť Glevický

Príloha č. 1 

Zápisnica č. 7-2022 zo zasadnutia VV KBT

Priloha 4 Novelizované Zásady na podporu turistických akcií pre rok 2023

Priloha 3 Novelizované Zásady na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT

Priloha 2 ROKOVACÍ PORIADOK MVZ KBT 2022

Priloha 1 Program mimoriadne VZ KBT 2022

Zápisnica č. 6-2022 zo zasadnutia VV KBT

Návrh S T A N O V KBT – VV KBT 20220905

ZAPISNICA VV KBT 2022- č.5

SMERNICA č 1-2022

ZAPISNICA VV KBT 2022- č.4

ZAPISNICA VV KBT 2022- č.3

Príloha k zápisnici č.2 Zápis Jasenska dolina

ZÁPISNICA VV KBT 2022- č.2

Priloha č2. k zapisnici 2022 č1 Majstri turistiky KBT

Príloha č. 1 k zápisnici 2022 č. 1 – 13 MK 700 A5 obojstranne

ZÁPISNICA VV KBT 2022- č.1

Príloha k zápisnici č. 5 7 – Zásady na podporu turistických akcií z prostriedkov KBT pre rok 2022

Príloha k zápisnici č. 5 6A Mapa s trasou výstupu na Veterlín a Čelo

Príloha k zápisnici č. 5 6 – Odvolanie VV KBT proti Rozhodnutiu OU-TT-OSZP1-2021025993-008Odvolanie sa proti zamietnutiu výstupu na Veterlín a Čelo

Príloha k zápisnici č. 5 5 – Rozhodnutie OU-TT-OSZP1-2021025993-008 Čelo Veterlín

Príloha k zápisnici č. 5 4 Zásady na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT

Príloha k zápisnici č. 5 3 Záznamník 12 MK 700

Príloha k zápisnici č. 5 2 Odpoveď na podnet Jozefa Oravca

Príloha k zápisnici č. 5 1 Prezenčná listina z VV KBT 22.11.2021

Príloha prezenčná listina z VV KBT 25.10.2021 

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.5 C Dokončenie prerušeného zasadnutia VV KBT dňa 22.11.2021

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.5 B Tri uznesenia schválené per rollam

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.5 A Prvá časť

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.4

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.3

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.2

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.1

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.5

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.4

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.4 príloha č.1 Zásady 2021

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3 priloha č. 1 znamky

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3 priloha č. 2 podpora účasti na zrazoch

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 1 Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 2

Zasady na podporu turistickych akcii VV KBT – príloha zápisnice č. 1 z 2019

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 2

Zápisnica VV KBT 2017 – č. 1.

Zápisnice a uznesenia z VZ KBT

Zápisnica z VZ KBT-2015

Uznesenie VZ KBT 2015

Valné zhromaždenie sa v roku 2016 neuskutočnilo.

Zápisnica z VZ KBT 2017

Správa o činnosti KBT

Správa o hospodárení KBT 2013-2016

Správa Revíznej komisie KBT 2015

Správa revíznej Komisie KBT 2016

Zápisnica z VZ KBT 2018

VZ KBT uznesenie 2019

Zápisnica_z_VZ_KBT_12_3_2020

Uznesenie VZ KBT 12_3_2020.

Rok 2021

Zápisnica_z_VZ_KBT_19_8_2021

Príloha 1 Prezenčná Listina VZ KBT 19082021

Priloha 2 – rokovaci poriadok VZ KBT 2021

Priloha 3 – Volebny poriadok VZ KBT

Priloha 4 Správa o činnosti KBT v 2020

Priloha 4a Správa pre VZ KBT o stave OTO 24 vrcholov MK BSK

Priloha 5 Správa o hospodárení KBT v 2020

Priloha 6 revizia KBT 2020

Priloha 7 Správa mandátovej komisie z VZ KBT 2021 podpisy

Priloha 8 Správa volebnej komisie z VZ KBT 2021 podpisy

Priloha 9 Uctovna uzavierka KBT 2020

Priloha 10 Uznesenie VZ KBT 2021

Rok 2022

Mimoriadne valné zhromaždenie 2022

Komentáre sú uzavreté.