Turistické odznaky Bratislava

OTO Bratislava

V sídle KBT na Záborského 33 si môžete zakúpiť záznamník Oblastného turistického odznaku Bratislava za 1 €. Pred kúpou je potrebné sa vopred dohodnúť na termíne kúpy na mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v časti Kontakt. Peniaze môžete poukázať na účet, kde do správy pre prijímateľa uvediete OTO Bratislava.

IBAN: SK5209000000000011485613

Záznamník OTO Bratislava

Odznak OTO Bratislava

Podmienky_k_ziskaniu_OTO_Bratislava

Výstupy na 24 vrcholov Malých Karpát BSK

Klub bratislavských turistov organizuje OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“.  Pre plnenie OTO bol vytvorený Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK, ktorý si môžete stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť ako brožúrku na formát A4. Podmienky plnenia sú popísané v Záznamníku. Po absolvovaní výstupov na všetky vrcholy dostane účastník odznak zdarma. Výstupy je potrebné absolvovať do troch rokov od začatia plnenia.

Odznak 24 vrcholov MK

TTO 13 Malokarpatských sedemstoviek

Klub bratislavských turistov vytvoril tematický turistický odznak „13 Malokarpatských sedemstoviek“. Podmienky plnenia odznaku si môžete stiahnuť zo stránky.

Poloha vrcholov je v GPX súbore.

https://hiking.sk/dev/download/2022/13_MK_700_hikingsk.gpx

Vrcholy Veterlín a Čelo môžete navštíviť len v súlade s výnimkou Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP1- 2021/025993-018. Presné znenie výnimky je na www.kbtbratislava.sk, alebo http://kbt.kubla.sk.

Prihlášku na výstupy na Veterlín a Čelo v mesiaci auguste, treba zasielať do 30.6. príslušného kalendárneho roku na mail: Miroslav.Svitek@hiking.sk.

Odznak 13 MK sedemstoviek

Komentáre sú uzavreté.