VOPT propozície

VOPT

Cieľom a účelom výkonnostného odznaku pešej turistiky (VOPT) je oceniť a ohodnotiť výkonnosť záujemcov o pešiu výkonnostnú turistiku. Má trvalú platnosť, neobnovuje sa. Na Slovensku podmienky vypisuje, odznaky udeľuje a eviduje Zbor pešej turistiky KST.

Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT) sa plní v 2 úrovniach:základnej a nadstavbovej. Základná úroveň zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 6 000 km a má viac ako 20-ročnú tradíciu. Nadstavbová úroveň má novokoncipované pravidlá, ktoré pod záštitou KST majú celoslovenskú pôsobnosť a podľa ktorých sa v praxi udeľujú ohodnotenia od 1.3.2000. Zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 40 075 km (oficiálny obvod rovníka Zeme) a je priamym pokračovaním uplatňovania pravidiel určených pre základnú úroveň.

Podmienky plnenia základného stupňa

 • VOPT sa plní turistickými akciami výkonnostného charakteru:
  • uvedenými v kalendároch KST alebo zahraničných turistických organizácií. Za výkonnostné sa rátajú akcie jednodenné (turistické a diaľkové pochody, prechody, výstupy a pod.) od 35 do 100 km a akcie viacdenné (diaľkové etapové pochody, hviezdicové pochody a pod.) s priemerom aspoň 30 km na deň (dvojdenné aspoň 60 km, trojdenné aspoň 90 km atď.). Nerátajú sa trasy, na ktorých sa hodnotí čas alebo poradie a trasy presahujúce v jednom dni 100 km. Vzhľadom k charakteru terénu sa na akciách na Slovensku za každých 100 m stúpania pripočítava 1 km.
  • kilometrážou zápočtových ciest (alebo ich častí) všetkých stupňov obtiažností.
  • kombináciou obidvoch spôsobov (súčet km).
 • Kilometráž:
  • Bronzový stupeň – 1000 km
  • Strieborný stupeň – po splnení podmienok pre získanie bronzového stupňa ďalších 2000 km
  • Zlatý stupeň – po splnení podmienok pre získanie strieborného stupňa ďalších 3000 km.
 • Bronzový VO môžu získať aj nečlenovia KST, strieborný a zlatý len členovia KST.
 • Všetky základné stupne VOPT udeľuje a registruje poverený zástupca ÚR KST (pozri Propozície nadstavby VOPT).

Výkonnostný odznak pešej turistiky pre základné stupne udeľuje a eviduje:

 • KST, Záborského 33, 831 03 Bratislava – do rúk p. J.Raceka
 • KBT, Záborského 33, 831 03 Bratislava – do rúk p. Vl. Ješka
 • Ing.Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava
 • alebo OSOBNE na diaľkových pochodoch TJ Tesla Bratislava (podľa kalendára)

Komentáre sú uzavreté.