Schengentour 2021

Z dôvodu pandémie sa uskutoční akcia SCHENGENTOUR 2021 dňa 18. decembra po zmenenej trase a nebude zachádzať do Rakúska.
Trasa začína na zastávke MHD Lanfranconi o 9:00 hod. po červenej TZT 0711 do Mlynskej doliny a potom pokračuje po TZT 0701 Ceste hrdinov SNP na Devínsku Kobylu. Po návšteve rozhľadne pokračuje zelenou TZT 5114 na Rovnicu, potom žltou TZT 8159 Pod Devínsku Kobylu. Po modrej TZT 2461 prídeme na hrad Devín.
V zmysle nariadenia vlády 695 z 24.11.2021 sú povolené vychádzky do prírody v rámci bratislavského kraja.

Teslácka stovka

Dňa 18.9.2021 sa uskutoční akcia „Teslácka stovka“. Štart je v Bratislave na hlavnej stanici. Prezentácia účastníkov je na Kamzíku – lúka – bufety od 5:30 do 8:00 hod. Je možné absolvovať aj kratšie varianty (25 km, 35 km, 55 km, 65 km, nočná 35 km) a cyklotrasu.

Propozície si môžete stiahnuť zo stránky Teslacka 100 propozicie 2021.

Po skončení akcie je toto vyhodnotenie Teslacka stovka 38.rocnik.

Zoznam účastníkov akcie je usporiadaný najskôr podľa času prihlásenia, nasleduje podľa dĺžky túry a na poslednej strane je zoznam účastníčok: Teslacka stovka ucastnici 2021

Trnavská stovka

Dňa 5.6.2021 sa uskutoční akcia „Trnavská stovka“. Štart je v Bratislave na hlavnej stanici. Prezentácia účastníkov je na Kamzíku – lúka – bufety od 6:00 do 8:00 hod.

Propozície si môžete stiahnuť zo stránky: T100 2021 Propozicie

Miesta kontrol si môžete  stiahnuť zo stránky: T100 2021 Kontroly v tabulke

Vyhodnotenie dvoch stoviek je v jednom súbore.

Kalendár 2021 Malé Karpaty

Pre rok 2021 bol vydaný kalendár turistických akcii v Malých Karpatoch a okolí.

Je vydaný len v elektronickej podobe v dvoch verziách. Jedna verzia je zoradená chronologický a druhá pre obojstrannú tlač.

kal2021mk_4-final

kal2021mk_4-final_tlac

Festival Expedície 2020

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 34. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2020, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2020 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00.

V nedeľu 26. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania).

Program s mesačným predstihom uverejníme na www.expedicie.estranky.skkde sa nachádzajú základné informácie aj o predchádzajúcich 33 ročníkoch.

Svetozár Krno, predseda Komisie pre expedičnú turistiku pri sekcii PT Klubu slovenských turistov, karpaty84@gmail.com

Bližšie inštrukcie 2020

Výstupy na 24 vrcholov Malých Karpát BSK

Klub bratislavských turistov organizuje OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“. Začiatok plnenia odznaku je 1.4.2020. Pre plnenie OTO bol vytvorený Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK, ktorý si môžete stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť ako brožúrku na formát A4. Podmienky plnenia sú popísané v Záznamníku. Po absolvovaní výstupov na všetky vrcholy dostane účastník odznak zdarma. Výstupy je potrebné absolvovať do troch rokov od začatia plnenia.

Na stránke hiking.sk je článok k OTO:

Novy_oto_24_vrcholov_malych_karpat_v_bsk

 

Objednávanie známok v roku 2020

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2020 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je100_xxx_klub-turistov-yyy . V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2020 do 28.2.2020. V termíne najneskôr 10.3.2020 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2020 do 31.3.2021.

Po 1.3.2020 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Zobraz celé →

Objednávanie známok KST v roku 2019

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2019 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2019 do 28.2.2019. V termíne najneskôr 10.3.2019 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2019 do 31.3.2020.

Po 1.3.2019 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST. Zobraz celé →

Festival Expedície 2018

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 32. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2018, na ktorom bude dvanásť prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

 

Podujatie sa uskutoční sobotu 19. mája 2018 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00. Zobraz celé →

Objednávanie známok KST v roku 2018

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2018 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2018 do 28.2.2018. V termíne najneskôr 10.3.2018 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Po 1.3.2018 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST. Zobraz celé →