Rubrika ‘Nezaradené’

Trnavská stovka

utorok, 25. máj 2021

Dňa 5.6.2021 sa uskutoční akcia „Trnavská stovka“. Štart je v Bratislave na hlavnej stanici. Prezentácia účastníkov je na Kamzíku – lúka – bufety od 6:00 do 8:00 hod.

Propozície si môžete stiahnuť zo stránky: T100 2021 Propozicie

Miesta kontrol si môžete  stiahnuť zo stránky: T100 2021 Kontroly v tabulke

Vyhodnotenie dvoch stoviek je v jednom súbore.

Kalendár 2021 Malé Karpaty

utorok, 08. december 2020

Pre rok 2021 bol vydaný kalendár turistických akcii v Malých Karpatoch a okolí.

Je vydaný len v elektronickej podobe v dvoch verziách. Jedna verzia je zoradená chronologický a druhá pre obojstrannú tlač.

kal2021mk_4-final

kal2021mk_4-final_tlac

Festival Expedície 2020

štvrtok, 27. február 2020

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 34. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2020, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2020 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00.

V nedeľu 26. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania).

Program s mesačným predstihom uverejníme na www.expedicie.estranky.skkde sa nachádzajú základné informácie aj o predchádzajúcich 33 ročníkoch.

Svetozár Krno, predseda Komisie pre expedičnú turistiku pri sekcii PT Klubu slovenských turistov, karpaty84@gmail.com

Bližšie inštrukcie 2020

Výstupy na 24 vrcholov Malých Karpát BSK

sobota, 01. február 2020

Klub bratislavských turistov organizuje OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“. Začiatok plnenia odznaku je 1.4.2020. Pre plnenie OTO bol vytvorený Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK, ktorý si môžete stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť ako brožúrku na formát A4. Podmienky plnenia sú popísané v Záznamníku. Po absolvovaní výstupov na všetky vrcholy dostane účastník odznak zdarma. Výstupy je potrebné absolvovať do troch rokov od začatia plnenia.

Na stránke hiking.sk je článok k OTO:

Novy_oto_24_vrcholov_malych_karpat_v_bsk

 

Objednávanie známok v roku 2020

sobota, 01. február 2020

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2020 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je100_xxx_klub-turistov-yyy . V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2020 do 28.2.2020. V termíne najneskôr 10.3.2020 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2020 do 31.3.2021.

Po 1.3.2020 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Objednávanie známok KST v roku 2019

štvrtok, 24. január 2019

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2019 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2019 do 28.2.2019. V termíne najneskôr 10.3.2019 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2019 do 31.3.2020.

Po 1.3.2019 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Festival Expedície 2018

utorok, 27. marec 2018

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 32. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2018, na ktorom bude dvanásť prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

 

Podujatie sa uskutoční sobotu 19. mája 2018 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00.

Objednávanie známok KST v roku 2018

streda, 24. január 2018

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2018 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2018 do 28.2.2018. V termíne najneskôr 10.3.2018 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Po 1.3.2018 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Školenie základov VHT

štvrtok, 23. november 2017

KT Slovnaft organizuje školenie základov VHT.

Teoretická časť prebieha v dňoch 15., 22. a 29.11.2017.

Praktická časť bude prebiehať v roku 2018.

Objednávanie známok KST v roku 2017

streda, 25. október 2017

Na nových tlačivách je napísané kam treba zasielať peniaze. Uhrádzajte ich len na účet, ktorý je uvedený na tlačive.
Objednávky známok zasielajte predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  alebo na adresu Klub bratislavských turistov, Záborskeho 33, 831 03 Bratislava. K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. V objednávke uveďte osobu, ktorá si vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok.

Materiál Vám odovzdá predseda KBT. Peniaze poukazujte na účet KBT v Slovenskej sporiteľni IBAN SK5209000000000011485613. Do VS uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx.

Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2017

Členská základňa KST poistenie UNION

Tlačivo na objednanie materiálu – 2017

Objednávky na iných tlačivách nebudú akceptované!

V predaji sú aj nové odznaky Klubu bratislavských turistov za cenu 2 €

odznak

Odznak KBT

Na predaj bola taktiež séria 4 odznakov (žltý, červený, zelený a modrý) zo 60. zrazu turistov za 6€, ktorá sa vypredala.

odznak

Odznak 60. zrazu KST

V rámci zrazu bola vydaná aj Turistická známka, ktoré si bolo možné zakúpiť za 1,50€

Známka 60. zrazu líce

Známka 60. zrazu rub

Známka 60. zrazu popis