Objednávanie známok KST v roku 2017

Na nových tlačivách je napísané kam treba zasielať peniaze. Uhrádzajte ich len na účet, ktorý je uvedený na tlačive.
Objednávky známok zasielajte predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  alebo na adresu Klub bratislavských turistov, Záborskeho 33, 831 03 Bratislava. K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. V objednávke uveďte osobu, ktorá si vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok.

Materiál Vám odovzdá predseda KBT. Peniaze poukazujte na účet KBT v Slovenskej sporiteľni IBAN SK5209000000000011485613. Do VS uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx.

Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2017

Členská základňa KST poistenie UNION

Tlačivo na objednanie materiálu – 2017

Objednávky na iných tlačivách nebudú akceptované!

V predaji sú aj nové odznaky Klubu bratislavských turistov za cenu 2 €

odznak

Odznak KBT

Na predaj bola taktiež séria 4 odznakov (žltý, červený, zelený a modrý) zo 60. zrazu turistov za 6€, ktorá sa vypredala.

odznak

Odznak 60. zrazu KST

V rámci zrazu bola vydaná aj Turistická známka, ktoré si bolo možné zakúpiť za 1,50€

Známka 60. zrazu líce

Známka 60. zrazu rub

Známka 60. zrazu popis

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár