TK Chodec

Predseda klubu: Stanislav Jakábek
adresa: Zálužická 15, 821 01 Bratislava
kontakt: tk.chodec@gmail.com, 0905 461 283

Komentáre sú uzavreté.