Zápisnice a uznesenia

Zápisnice z VV KBT

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.4

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.3

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.2

ZÁPISNICA VV KBT 2021 – č.1

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.5

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.4

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č.4 príloha č.1 Zásady 2021

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3 priloha č. 1 znamky

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 3 priloha č. 2 podpora účasti na zrazoch

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 1 Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2020 – č. 1, príloha č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 2

Zasady na podporu turistickych akcii VV KBT – príloha zápisnice č. 1 z 2019

ZÁPISNICA VV KBT 2019 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 2

ZÁPISNICA VV KBT 2018 – č. 1

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 5

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 4

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 3

ZÁPISNICA VV KBT 2017 – č. 2

Zápisnica VV KBT 2017 – č. 1.

Zápisnice a uznesenia z VZ KBT

Zápisnica z VZ KBT-2015

Uznesenie VZ KBT 2015

Valné zhromaždenie sa v roku 2016 neuskutočnilo.

Zápisnica z VZ KBT 2017

Správa o činnosti KBT

Správa o hospodárení KBT 2013-2016

Správa Revíznej komisie KBT 2015

Správa revíznej Komisie KBT 2016

Zápisnica z VZ KBT 2018

VZ KBT uznesenie 2019

Zápisnica_z_VZ_KBT_12_3_2020

Uznesenie VZ KBT 12_3_2020.

Zápisnica_z_VZ_KBT_19_8_2021

Príloha 1 Prezenčná Listina VZ KBT 19082021

Priloha 2 – rokovaci poriadok VZ KBT 2021

Priloha 3 – Volebny poriadok VZ KBT

Priloha 4 Správa o činnosti KBT v 2020

Priloha 4a Správa pre VZ KBT o stave OTO 24 vrcholov MK BSK

Priloha 5 Správa o hospodárení KBT v 2020

Priloha 6 revizia KBT 2020

Priloha 7 Správa mandátovej komisie z VZ KBT 2021 podpisy

Priloha 8 Správa volebnej komisie z VZ KBT 2021 podpisy

Priloha 9 Uctovna uzavierka KBT 2020

Priloha 10 Uznesenie VZ KBT 2021

 

Komentáre sú uzavreté.